Hoitotoimenpiteet ja käsittely   
Hoitotoimenpiteet ovat välttämättömiä ja toistuvia tilanteita koiran elämässä, minkä vuoksi niitä on tärkeä harjoitella. Koiralähtöiset käsittelyharjoitukset paitsi helpottavat hoitotoimenpiteitä ja tekevät niistä miellyttävämpiä kaikille osapuolille, myös vähentävät koiran kokemaa stressiä ja edistävät hyvää suhdetta ihmiseen. Voit harjoittelemalla vaikuttaa siihen, millaisia kokemuksia koirallesi karttuu kanssasi. Osallistamalla koiraa ja huomioimalla koiran kokemuksen tilanteesta voimme lisätä sen hyvinvointia. Hyvin toteutettu käsittelyharjoitus on koiralle mielekäs tapahtuma, ja tavoitteena on, että koira ei pelkästään anna tehdä hoitotoimenpiteitä, vaan on aloitteellinen ja halukas osallistumaan niihin.

Kurssilla harjoittelemme koiran omaehtoisuuteen perustuvaa käsittelyä ja sitä edesauttavia tukitaitoja vuorovaikutteisesti koiran kanssa, ja opettelemme havainnoimaan koiran elekieltä sekä huomioimaan sen harjoittelussa. Koirakoille rajataan tarvittaessa omat tilat sermeillä ympäristön rauhoittamiseksi.

Kurssilla voit harjoitella niin tarvitsemianne hoitotoimenpiteitä varten (esim. kynsien leikkuu, harjaaminen, pistäminen, silmätipat…), kuin myös vieraan ihmisen käsittelyä (esim. eläinlääkäri, tuomari, hieroja, luoksepäästävyys). Et kuitenkaan tarvitse mitään tiettyä aihetta, vaan voit tulla harjoittelemaan, miten vuorovaikutteista käsittelyä voi lähteä harjoittelemaan, ja miten vahvistaa koiran myönteistä suhtautumista käsittelyyn yleisellä tasolla.

huhtikuu