Anu Nieminen

Anu Nieminen on pitkän linjan kouluttaja. Anun kiinnostus kouluttamiseen alkoi, kun operantti ehdollistaminen naksutinkoulutuksen muodossa oli rantautunut koirankouluttajien keskuuteen Suomessa. Siitä lähtien hän on hakenut lisää oppia alan kouluttajilta ja käynyt muun muassa koulutusohjaajakoulutuksia sekä Turid Rugaasin ongelmakoirakouluttajakoulutuksen. Anu on ollut mukana pelastuskoiratoiminnassa sekä Kuulo- ja Tukikoirayhdistyksen valmistuvien koirien käyttäytymistestaajana.

Kouluttajana Anu on positiivinen ja pyrkii aina löytämään asioiden hyvät puolet. Hänen rauhallisen ja perusteellisen ohjaustapansa ansiosta asiakkaan on helppo ymmärtää, mistä harjoituksissa on kyse.

Anu on taitava lukemaan koiria ja ennakoimaan niiden käyttäytymistä. Hän osaa kertoa asiakkaalle etukäteen, minkä tyyppisiä tilanteita voi tulla eteen ja miten niihin kannattaa suhtautua.

Anun osaamisaluetta ovat erityisesti arkielämän taidot ja koiran psyykkinen hyvinvointi. Hänen tavoitteensa kouluttajana on koiran hyvinvoinnin lisääminen sekä koiran ja ihmisen välisen vuorovaikutuksen kehittäminen. Hänelle parasta kouluttamisessa onkin, kun näkee koiran ja omistajan keskinäisen kommunikaation paranevan.