Tiia Silfverberg

Tiia Silfverberg on koulutukseltaan psykologi ja käyttäytymisanalyyttisen eläinkoulutuksen asiantuntija. Opinnäytetyönsä hän on tehnyt koirien tulkinnasta ja gradussaan hän on tutkinut koiranomistajien temperamenttipiirteiden yhteyttä koirien sosiaaliseen käyttäytymiseen. Tiia kilpailee tokossa erikoisvoittajaluokassa australiankelpiensä kanssa.

Kouluttajana Tiia on ystävällinen, innostava ja kannustava. Hän ottaa kunkin yksilölliset tarpeet huomioon ja on aidosti kiinnostunut asiakkaan etenemisestä. Tiia haluaa löytää jokaisen koirakon omat vahvuudet ja saada niistä kaikki irti.

Tiian kiinnostuksen kohteena on erityisesti psykologisen tiedon soveltaminen koiraharrastamiseen. Hänen mielestään koirakon kehittymiseen vaikuttaa aktiivisen harjoittelun lisäksi erityisesti ihmisen ja koiran keskinäinen vuorovaikutus sekä ohjaajan omat uskomukset ja asenteet. Tiialle on tärkeää, että niin koira kuin ohjaaja viihtyvät ja oppivat yhdessä. Hänen koulutuksissaan keskeistä on onnistumisten kokemusten tavoittelu ja hän teettääkin harjoitteita, joista sekä koiran että ohjaajan on mahdollista selviytyä.

Tiia on saanut asiakkailta runsaasti positiivista palautetta siitä, kuinka hän osaa selittää asiat ymmärrettävästi ja selkeästi. Hän luo koulutuksiin myönteistä ja innostavaa oppimisen ilmapiiriä, jolloin hänen koulutuksiinsa onkin jokaisen koiranomistajan helppo tulla. Tiian erikoisalaa ovat ohjaajan psyykkiset taidot, lajien perustaidot sekä kilpailut ja niihin valmistautuminen.
Tällä hetkellä ei alkavia kursseja.